Tříkrálová sbírka

img00001 Tříkrálové sbírky se konají pravidelně od roku 2001

Vybrané peníze se využívaly podle stanovených pravidel pro Charity. Naše projekty byly postupně zaměřeny pro následující aktivity a příspěvky:

Adopce na dálku – zaměřená na pravidelné malé příspěvky na vzdělání dětí z velmi chudých rodin v cizích ekonomicky zaostalých zemích.

Projekt pro důstojný život – příspěvek na živobytí přestárlých lidí v cizích ekonomicky zaostalých zemích.

Likvidace lepry – příspěvek pro pomoc malomocným.

Světlo pro nevidomé – příspěvek na potřeby slepců.

Adventní koncert – finanční příspěvek některým zařízením pro postižené na nákup potřebných pomůcek a zařízení

Pomoc lidem postiženým přírodní katastrofou – finanční pomoc lidem při povodních.

Návštěva nemocných a jubilantů – malý dárek pro naše starší spoluobčany farnosti.

V roce 2005 se k Tříkrálové sbírce, která probíhala na územích obcí Hukvaldy, Rychaltice, Dolní a Horní Sklenov, přidali i občane Hájova. Počet skupinek koledníků se tak rozrostl.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *